Vertrouwen

Kinderen komen ter wereld vol vertrouwen in hun omgeving. De basisbehoeften zijn simpel. Aandacht, eten, drinken en slapen. Luisteren en kijken naar de signalen van je kind. Het (h)erkennen van hun behoeften. Naarmate ze ouder worden blijft het vertrouwen bestaan, kinderen geloven wat je zegt. Jij bent als ouder hun Held! Hun steun en toeverlaat.Meer lezen over “Vertrouwen”

Braingym oefeningen

Kinderen zitten veel achter schermpjes. Door deze ontwikkeling zijn kinderen minder geneigd om diagonale bewegingen te maken, maar meer laterale (rechte) bewegingen. Door het maken van diagonale bewegingen (over je eigen middenlijn van links naar rechts of andersom) worden je hersenen uitgedaagd om samen te werken. Hierdoor leer je makkelijker en onthoudt je dingen beter.Meer lezen over “Braingym oefeningen”

Laat kinderen hun eigen stem gebruiken

Wij willen graag van alles invullen voor elkaar. Gedachtes, emoties en zelfs zinnen vullen we in voor een ander. Als de taalontwikkeling van kinderen nog beperkt is gebruiken we dit om ze te stimuleren en ze te leren begrijpen. Op latere leeftijd kan dit vooral een beperking zijn. Daarbij ontnemen we de ander de kansMeer lezen over “Laat kinderen hun eigen stem gebruiken”

VoorKanjers! helpt bij dyslexie

Zittend op een pony een boek lezen. Geen allerdaagse verschijning maar voor kinderen met dyslexie zou het zomaar een uitkomst kunnen zijn. Kinderen met dyslexie zijn woordblind, verwisselen letters en hebben meer moeite met klankgroepen. In het dagelijks leven en op school zorgt dit vaak voor frustratie omdat ze niet mee kunnen komen. Met hetMeer lezen over “VoorKanjers! helpt bij dyslexie”